ruta das abellas
abellas quiroga
Fotos: Lucía Casés, Xosé López Pérez e arquivo de AGA